0901.224.064
azco.ceo@gmail.com
6/3 Đường TL50, Khu Phố 2, Tổ 5, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Thành Phố Hồ Chí Minh
PHẦN MỀM CÂN THÔNG DỤNG

1. Thiết kế Database phù hợp với yêu cầu của chương trình cân

2. Thiết kế giao diện chương trình chính của phần mềm

3. Thiết kế Form danh mục Khách hàng, Hàng hóa…

4. Kết nối đến đầu cân, lấy dữ liệu trực tiếp trọng lượng cân

5. Thiết kế giao diện màn hình cân chính, hiện tất cả dữ liệu chọn, số phiếu cân, ngày giờ cân, % tạp chất (nếu có), đầy đủ dữ liệu cần thiết theo yêu cầu của chương trình,..

6. Thiết kế chức năng xem tổng hợp tất cả các phiếu cân,…

7. Thêm chức năng thiết lặp xử lý : Thông tin doanh nghiệp, Thông số ứng dụng, Cấu hình kết nối, Chữ ký in phiếu, Chữ ký báo cáo,…

8. Quản trị hệ thống: Tạo người dùng, phân quyền truy câp chức năng, đổi mật khẩu,…

9. Quản lý danh sách đầu cân động  

10. Thiết kế biễu mẫu In phiếu cân

11. Thiết kế biểu mẫu báo cáo tổng hợp từ dữ liệu chương trình cân

12. Thiết kế biểu mẫu báo cáo chi tiết từ dữ liệu chương trình cân

13. Thiết lặp thông số ứng dụng

  14. Thiết lặp chữ ký in phiếu, chữ ký báo cáo động

CHỨC NĂNG & GIAO DIỆN THAM KHẢO